Tra cứu văn bản theo mục lục

Hóa đơn, chứng từ

 • 322011TT-BTC.doc   177k - 17:54, 22 thg 2, 2012 bởi . (v2)
  ‎Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ‎
 • 1766TCT-CS_Qui dinh ve dong dau hoa don.pdf   144k - 20:52, 20 thg 2, 2012 bởi . (v2)
  ‎Công văn 1766/TCT-CS ngày 8/5/2008 cuả Tổng Cục thuế về việc Đóng dấu trên hóa đơn‎
 • TTLT so 60 TCT.doc   89k - 20:15, 14 thg 6, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/05/2011 của liên Bộ Tài chính, Công thương, Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường‎
 • 32'2011'TT-BTC.doc   197k - 23:42, 14 thg 3, 2011 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 32/2011 ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ‎
 • 153'2010'TT-BTC.rar   249k - 22:14, 7 thg 10, 2010 bởi . (v1)
  ‎Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/10 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ‎
 • 1980'TCT-TNCN.rar   6k - 22:06, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎‎Công văn 1980/TCT-TNCN ngày 8/6/2010 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn triển khai Thông tư 37/2010/TT-BTC về tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN (comment: BTC cho làm nhưng đố ai làm được)‎‎ ‎
 • 51'2010'ND-CP.pdf   212k - 22:05, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎(Có hiệu lực từ năm 2011) Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ‎ ‎
 • 814'QD-BTC.pdf   55k - 22:05, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Quyết định 814/QĐ-BTC ngày 15/04/2010 của Bộ Tài chính vv đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn vv phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính‎ ‎
 • 37'2010'TT-BTC.rar   18k - 22:05, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 37/2010/TT-BTC ngày 18/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính‎ ‎
 • 16'2010'TT-BTC.pdf   93k - 22:04, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 16/2010/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn‎‎
 • CV 4121'2009'TCT-CS.rar   264k - 22:03, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Công văn 4121/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 06/10/2009 V/v chính sách thuế GTGT, TNDN, lệ phí trước bạ, hoá đơn chứng từ‎ ‎
 • 99'2003'TT-BTC.rar   24k - 22:03, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 99/2003/TT-BTC ngày 23/20/2003 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC về hướng dẫn Nghị định 89/2002/NĐ-CP về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn‎ ‎
 • 120'2002'TT-BTC.rar   52k - 22:03, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP về in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn‎‎
 • 89'2002'ND-CP.rar   10k - 22:02, 7 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn‎
Hiển thị 14 tệp từ trang Hóa đơn, chứng từ.