Bảo hiểm xã hội, y tế

 • 312012ND-CP.pdf   149k - 09:11, 13 thg 4, 2012 bởi . (v2)
  ‎Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung áp dụng từ 01/05/2012 là 1.050.000 đồng‎
 • 152'2006'ND-CP.DOC   235k - 08:36, 30 thg 11, 2011 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc‎
 • 20'2011'ND-CP.pdf   229k - 19:07, 19 thg 5, 2011 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung‎
 • 03'2007'TT-BLDTBXH.doc   260k - 20:57, 15 thg 1, 2011 bởi . (v2)
  ‎Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc‎
 • 86'2010'ND-CP.pdf   370k - 00:54, 17 thg 9, 2010 bởi . (v1)
  ‎Nghị định 86/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội‎
 • 28'2010'ND-CP.pdf   80k - 01:49, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu (730.000 đồng/tháng)‎ ‎
 • 41'2009'TT-BLDTBXH.pdf   439k - 01:49, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày 30/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc‎ ‎
 • 09'2009'TTLT-BYT-TC.rar   66k - 01:48, 8 thg 7, 2010 bởi . (v2)
  ‎‎Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ngày 14/08/2009 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế‎ ‎
 • 62'2009'ND-CP.pdf   643k - 01:47, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/07/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế‎ ‎
 • 127'2008'ND-CP.pdf   227k - 01:47, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp‎ ‎
 • Luat BHYT 2008.rar   247k - 01:42, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội‎‎
 • Luat BHXH 2006.rar   25k - 01:40, 8 thg 7, 2010 bởi . (v1)
  ‎‎Luật Bảo hiểm xã hội 71/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/06/2006‎ ‎
Hiển thị 12 tệp từ trang Bảo hiểm xã hội, y tế.